Om oss

Tiga brukar jag göra.

#jagdelar

Tiga brukar jag göra. Jag brukar till och med vända mig bort och gå min väg.

Det är ingen idé att diskutera. Argument och fakta biter inte på dem som påstår att homosexualitet är något sjukt och motbjudande. De som säger att muslimerna håller på att ta över i Sverige är så orubbliga som bara dumheten kan vara. De säger att flyktingarna borde hjälpas på plats och inte släppas in hos oss. Att alla som tigger är kriminella och prostituerade vet de säkert.

Detta sägs med stor övertygelse.

Är det här mitt land? Kan sådana saker sägas numera? Ja, naturligtvis kan man tala, skriva och sätta upp bilder. Vår yttrandefrihet garanterar det.

………………………

Nu har vi blivit fler och fler som inte längre vill tiga och gå undan när de orubbliga lägger ut texten. Hädanefter kommer vi att höras. Vi är många och vi vill verka för att humanism och medmänsklighet i en mycket mörk och svår tid ska komma upp i dagsljuset.​​

(Ref Kerstin Ekman,författare)

Siila Profil

Nu är det dags att ta avstånd från alla former av hat, hot och rasism. Kring alla människors lika värde finns inget utrymme för kompromiss.

Från och med  den 6 september 2015, kan alla som inte längre vill tiga still visa att de delar sin medmänsklighet med andra. #jagdelar
Annons